پنج شنبه ٢٥ شهريور ١٤٠٠-٢٣:٣٦

وب سایت حاضرشامل روشهای مالی سیستم کالا به همراه دستورالعملهای مربوطه تقدیم می گردد.

ضمنا جهت استفاده از دستورالعملها و روشهای اجرایی سیستم کالا به سایت شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران به آدرس http://www.kalanaft.com مراجعه نمایید.

آدرس : تهران - خیابان حافظ - نبش خیابان رودسر - ساختمان مرکزی جدید نفت - طبقه هفتم - اتاق ٧٠٥ و ٧٠٦

تلفن : ٦١٦٢٣٣٩٢ - ٦١٦٢٤١١٠


كتابچه سیستم حسابداری کالا
دستورالعمل های سیستم کالا
نمونه فرم های ورودی
نمونه گزارشات خروجی
پارامترهای سیستم کالا
بازدیدکنندگان کل :

٩٥٠٧٣

بازدیدکنندگان امروز :

٧

بازدیدکنندگان حاضر :

٧بازگشت


تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره تدوين روش ها و مقررات مالی (روشهای كالا، اموال و ترابری) می باشد.